Kaarina Ringstad/SGU

1 december 2014

Svenska skolklasser får besök av geolog

SGU har genom projektet "Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt" valt ut fyra skolklasser som kommer få besök av en geolog och delta i en internationell karttävling för barn.

Barnens kartor ska medverka i den internationella kartkonferensen som anordnas vartannat år av International Cartographic Association, där barn från hela världen bidrar med tecknade kartor under temat "Min plats i dagens värld". 2015 års konferens hålls i augusti i Rio de Janeiro.

Kartorna ska innan dess ställas ut på den svenska konferensen Position 15 på Älvsjömässan i Stockholm den 17-19 mars. Där kommer besökare och en jury att rösta fram de sex bästa bidragen som sedan skickas till Rio. Den svenska tävlingen arrangeras i ett samarbete mellan Kartografiska Sällskapet och Sveriges geologiska undersökning. Kartorna kommer att ha ett geologiskt budskap kombinerat med det internationella temat, till exempel ”Metaller och mineral i min vardag" eller "Min geologiska plats i dagens värld".