Erik Jonsson, SGU. Stefan Andersson under fältarbete i västra Bergslagen.

1 december 2014

Pris för bästa examensarbeten inom prospektering och malmgeologi

Två studenter från Uppsala universitet, Stefan Andersson och Fredrik Sahlström, har med hjälp av handledning från SGU belönats med stipendier för bästa examensarbeten inom områdena prospektering och malmgeologi.

Studenterna har tilldelats stipendier ur Janne Kempes stipendiefond av SveMin, den svenska gruvindustrins branschorganisation, med motiveringen:

”Examensarbetena är omfattande och väl utförda. Arbetsmetodikerna är väl beskrivna. De tolkningsmetoder som använts visar på vetenskaplig förståelse och att gedigna litteraturstudier gjorts. Sammantaget har arbetena tillfört ny viktig kunskap om hur fyndigheter av Bastnästyp respektive mineraliseringen vid Hornkullen har bildats. ”

Stefan Anderssons arbete har titeln: "Deformation, metamorphism and remobilisation in the Hornkullen polymetallic deposit, western Bergslagen, Sweden", medan Fredrik Sahlströms arbete har titeln: "Stable isotope systematics of skarn-hosted REE-silicate - magnetite mineralisations in central Bergslagen, Sweden".

Båda studenter har handletts av och Karin Högdahl, på Uppsala universitet och Erik Jonsson statsgeolog på SGU, som också är adjungerad professor på Uppsala universitet. Examensarbetena har genomförts i samarbete med Stockholms universitet respektive University of Cape Town, Sydafrika.