10 december 2014

Miljarder till EUs största råvarusatsning ”RawMatTERS”

European Institute of Innovation and Technology (EIT) har fattat beslut om Europeiska unionens hittills största råvarusatsning, någonsin, ”RawMatTERS”. SGU ingår som partner i satsningen som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb.

– Att vara en del av EUs stora råvarusatsning är både självklart och viktigt för oss som den myndighet i Sverige som svarar för geologiska frågor. Vi har varit med från början, i utvecklingen av EUs råvarustrategi och detta stärker också våra förutsättningar för att arbeta strategiskt med råvarufrågor framöver, säger SGUs generaldirektör Lena Söderberg.

Det industridrivna konsortiet Raw MatTERS består av 116 partners; global industri, världsledande forskningsinstitut, geologiska myndigheter och universitet från sammantaget 22 länder. Initiativet är en del av EUs arbete med att etablera Knowledge and Innovation Communities (KIC) inom strategiska områden för Europa. EIT har sedan tre år tillbaka etablerat KICar inom områdena klimatförändring, förnybar energi och informations och kommunikationsteknologi (IKT). Nu har EIT alltså utsett Raw MatTERS för att driva en KIC för hela råvarukedjan.

– Detta är en unik möjlighet för den europeiska råmaterialsektorn – en möjlighet som partnerskapet inom konsortiet är väl medvetna om. Jag är övertygad om att alla partners kommer att bidra till att sätta fart på innovation och excellens över hela Europa, säger professor Jens Gutzmer vid Helmholtz-Zentrum som är koordinator för RawMaTERS.
Konsortiet har en bred täckning över hela värdekedjan och betraktas som det starkaste partnerskap som någonsin etablerats inom råmaterialsektorn. Partnerskapet kommer att stärka innovationsförmågan inom sektorn, med nya hållbara lösningar, produkter och tjänster. RawMatTERS kommer också arbeta för att göra sektorn mer attraktiv för unga personer genom att utveckla Master- och doktorandprogram i nära samarbete mellan utbildning, forskning och industri.

Fakta om RawMatTERS

RawMatTERS kommer att ha sitt huvudkontor i Berlin och sex noder i lika många europeiska städer varav en i Sverige. Var och en har ansvar för olika inriktningar inom råmaterialområdet. Luleå tekniska universitet kommer att leda arbetet med innovation och utbildning inom gruvområdet i Europa. De övriga städerna är Wroclaw, Polen, Esbo, Finland, Leuven, Belgien, Metz, Frankrike och Rom i Italien.

För mer information: Per Klingbjer, stabschef, SGU, tel 018-17 90 64