19 december 2014

Grundvattennivåer i december 2014

Grundvattennivåerna har sedan november i allmänhet sjunkit i Norrland medan nivåerna stigit i Götaland och Svealand. I Norrland har nivåerna sjunkit med 0-10 cm. Delar av fjällkedjan med ett stabilt snötäcke har nivåer som sjunkit med 30-50 cm. Södra Norrlands kustland samt Svealand har stigande nivåer med 0-30 cm. Götaland har framförallt stigande nivåer med 10-40 cm.

Grundvattennivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden i norra Norrland och i Sörmland. Södra Jämtlands län, Dalarnas län, Värmlands län samt Västra Götalands län har nivåer över eller mycket över de normala. Även Skåne län samt delar av Kalmar län har nivåer över de normala. Övriga delar av Sverige har nivåer nära de normala.

I norra Norrland kan problem uppstå med vattentillgången. Detta gäller främst i grunt grävda brunnar. 

Grundvattensituationen 

i små magasin

 

Fyllnadsgraden

i små magasin

Karta över fyllnadsnivån i små magasin i december 2014.

Karta över fyllnadsnivån i små magasin i december 2014.

SGU

 

Fyllnadsnivåer december 2014

Fyllnadsnivåer december 2014

SGU

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

  Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

 Grundvattensituationen i stora magasin

 

 

Grundvattennivåer 2014.

SGU

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.