Ett  handtag på en pump tillhörande en brunn.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

22 augusti 2014

Vatten från egen brunn i översvämmat område

Rikliga regn med översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner direkt ner i brunnen och följden kan bli ett förorenat dricksvatten. Drick inte vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt eller smak!

I normala fall hinner jordlagren i tillrinningsområdet till brunnen rena regnvattnet på dess väg ner i marken innan det bildar grundvatten. Och det är det renade vattnet som vi får vid uttag ur en egen grävd eller borrad brunn. Om vattentransporten genom marken går för fort, eller om vatten som rinner på markytan rinner direkt ner i brunnen utan att passera marklagren, så kan vattenkvaliteten försämras. Vattnet kan då föra med sig virus och bakterier, som härstammar från djur och enskilda avloppsanläggningar.

Vattnets kvalitet kan ha förändrats om det till exempel har fått en annan färg, ändrad smak eller förekomst av partiklar och ökad grumlighet.

Om du är osäker på om vattnet har blivit förorenat bör det kokas om det ska användas för dricksvatten. Man bör även avstå från att duscha i förorenat vatten för att undvika risk för infektioner. Infektioner kan uppstå om man till exempel har öppna sår eller om man råkar svälja vattnet. Som alltid rekommenderas att du regelbundet inspekterar din brunn så att den är i god kondition samt att du provtar vattenkvaliteten.

När risken för översvämning avtagit och vattennivåerna återgått till de normala kan en förorenad brunn spolas och eventuellt även kloreras, så att negativa effekter från en eventuellt kvarvarande förorening elimineras. För detta rekommenderas fackmannamässig hjälp.

Har du frågor om ditt dricksvatten, kontakta miljökontoret i din kommun.

Läs mer

Översvämning - dricksvatten från egen brunn, Livsmedelsverkets webbplats (öppnas i nytt fönster)