26 augusti 2014

Miljöövervakning av Östersjön

2014 års nationella miljöövervakning av metaller och organiska miljögifter i sediment i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak är nu klar.

SGU utför den nationella miljöövervakningen i utsjösediment och är datavärd för havs- och sjösediment. Miljöövervakning har till syfte att ge en bild av tillståndet i miljön och att tillhandahålla underlagsdata för att upptäcka förändringar i miljön över tid. 2014 års nationella miljöövervakning av metaller och organiska miljögifter i sediment i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak är nu klar. Miljöövervakningen har skett vid de 16 nationella miljöövervakningsstationerna för utsjösediment som tagits fram av SGU. Resultaten kommer att presenteras under hösten via SGUs datavärdskap samt rapporteras in till OSPAR, HELCOM och ICES via ICES plattform för miljöövervakningsdata.

Läs mer om miljöövervakning och datavärdskap sediment