28 augusti 2014

Grundvattennivåer i augusti 2014

Grundvattennivåerna i små magasin har sedan juli i allmänhet sjunkit med 10–70 cm. På enstaka platser i Götaland och i västra delen av landet har nivåerna stigit något.

Sverige domineras av nivåer för årstiden nära eller under de normala. I delar av fjällkedjan samt delar av sydöstra Norrland, östra Svealand och nordöstra Götaland är nivåerna mycket under de normala.

Grundvattensituationen är i allmänhet god eller tillfredsställande i stora delar av landet. I de delar av landet där nivåerna ligger under eller mycket under de normala kan problem med vattentillgången förekomma, framför allt i grunda grävda brunnar. 

Grundvattensituationen 

 

Fyllnadsgraden

i små magasin

 

i små magasin

Grundvattensituationen i små magasin augusti 2014
        
Fyllnadsgrad i små magasin augusti 2014

Månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

  Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattensituationen i stora magasin

 

 

Grundvattensituationen i stora magasin augusti 2014.

Denna redovisning avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin.