SGU utför flygmätningarna i samarbete med Wermlandsflyg AB. Mätningarna görs med ett litet flygplan, på 60 meters höjd med 200 meters linjeavstånd. Flygningarna sker när vädret är lämpligt, vanligtvis på morgonen mellan klockan 05.30 och 10 och på kvällen mellan klockan 17.00 och 22.00, men kan pågå även andra tider.

Mätningarna pågår främst i Dalarnas län, men också delar av Värmlands, Örebro och Gävleborgs län berörs. Aktuellt område är markerat med svart ram i kartbilden nedan.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Det som registreras vid SGUs flyggeofysiska mätningar är jordens magnetfält, naturligt förekommande gammastrålning från mark och berggrund samt markens elektriska ledningsförmåga (med VLF-metod).

Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartering, mineralprospektering och samhällsplanering.

För mer information, kontakta:
Henrik Johansson, SGU, tel. 018-17 92 66 eller
Stefan Mörck, Wermlandsflyg, tel. 070-209 18 05

Läs mer om Flyggeofysisk mätningKarta över flyggeofysikens mätområde 2019