Kunskap om de geologiska förhållandena runt oss – mark, jordlager, berggrund och havsbottnar – är en förutsättning för vårt välstånd och för en hållbar utveckling av vårt samhälle. Mot den bakgrunden är SGU den myndighet i Sverige som förser samhället med geologisk information. En stor del av SGUs insamling av geologisk information sker genom kartläggning i fält.

I kartvisaren Kartering 2019 nedan visas var SGU genomför undersökningar i år. 

Läs mer om SGUs arbete med kartläggning här

 

Klicka på det område i kartan som du är nyfiken på. Scrolla sedan för att se textinformation om valt karteringsområde. Zoomar gör du genom att använda plus- eller minustecknen. För att navigera i kartan använder du pilarna.

Teckenförklaring till kartan Kartläggning 2019