19 december 2019

Grundvattennivåer i december

Nivåerna i de små magasinen har i allmänhet stigit sedan början av december och är nu nära eller över de normala i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i landets östra och södra delar.

Nivåerna i de små magasinen har fortsatt att stiga sedan början av december. I nordvästra Götaland, Svealand och södra Norrland är nivåerna mycket över de normala för årstiden. I stora magasin har viss återhämtning skett, men nivåerna är dock fortfarande mycket under eller under de normala i nordöstra Götaland och sydöstra Svealand.

 

 Ladda ner infoblad med högupplösta kartor

Små grundvattenmagasin

Den senaste veckornas nederbörd har medfört att grundvattennivåerna har stigit avsevärt och i nordvästra Götaland, Svealand och södra Norrland är nivåerna mycket över de normala för årstiden. I övriga delar av landet är nivåerna över de normala eller nära de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de västra och de nordligaste delarna av landet samt i södra Norrland är nivåerna nära de normala i de större magasinen. I sydöstra Svealand och nordöstra Götaland finns ett område med nivåer som fortsatt är mycket under de normala. I resten av landet är nivåerna något lägre än normalt.

Senast granskad 2019-12-19

Om kartorna

Grundvattennivåns avvikelse från den normala för årstiden tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan över små magasin baseras på ungefär 50 observationsrör i SGU:s grundvattennät och kartan över stora magasin på ungefär 30 observationsrör. Mätningarna utförs under opåverkade förhållanden.

Små grundvattenmagasin

Små grundvattenmagasin innehåller lite vatten och reagerar snabbt på nederbörd och vattenuttag. Både grävda brunnar och bergborrrade brunnar brukar finnas i små magasin och de används vanligtvis för enskild vattenförsörjning, det vill säga vatten från egen brunn. Drygt en miljon permanentboende personer är beroende av enskild vattenförsörjning.

Stora grundvattenmagasin

Stora grundvattenmagasin innehåller mycket vatten och de reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag. Stora grundvattenmagasin återfinns ofta i sand- och grusavlagringar (rullstensåsar) och är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. Närmare hälften av landets befolkning använder kommunalt grundvatten.

Läs mer om SGU:s arbete med grundvattnet