SGU har via den nationella övervakningen av grundvattennivåer utfört mätningar i olika delar av landet sedan 1966. Länge mättes nivåerna manuellt genom ett så kallat klucklod som sänks ner i ett grundvattenrör. Men sedan några år tillbaka pågår en modernisering med automatiska mätstationer. I filmen med två av SGUs grundvattenexperter demonstreras de två olika metoderna.