Du möter oss ombord på vårt undersökningsfartyg Ocean Surveyor i Visby hamn måndag till onsdag. Här är de teman vi tar upp i år:

  • Öppna geodata: så kan vi öka användningen

  • Havsplanering och miljögifter i havet

  • Fastighetsvärden för miljardbelopp hotas av översvämning

  • Hur säkrar vi dricksvatten till en kraftigt växande stad?

  • Våtmarker och grundvatten 

  • Förvaltning och skydd av kustsamhällen/infrastruktur (Arrangör SGI)

  • Globalt hållbar försörjning av metaller och mineral

  • Hur lyckas vi med en grön omställning i gruv- och metallindustrin (samarrangemang av SGU och LTU)

  • Naturnära jobb - en ny väg för nyanlända in på arbetsmarknaden

Måndag - onsdag kl 10 visar vi också vårt undersökningsfartyg, Ocean Surveyor och vårt undersökningsarbete till sjöss för alla som är intresserade.

Se alla seminarier i efterhand

Läs mer om SGUs seminarier här