Efter presidentvalet steg många metallpriser mycket till följd av USA:s tillkommande presidents utfästelser om skattelättnader för företagen och infrastruktursatsningar. Nu menar många analytiker att marknaden dragit för stora växlar, och man spår en nedgång av metallpriserna under 2017. Speciellt järnmalmspriset spås sjunka, på grund av stora utbudsökningar i Australien och USA.

Januari månad 2017 visade dock inga sådana tecken. Järnmalmspriset höll stången medan det var prisökningar på de flesta bas- och ädelmetaller. Mest ökade priset på palladium (ädelmetall)13 procent och Platina 11 procent samt basmetallerna bly 16 procent och zink; 9 procent. Orsaken finns i minskat utbud av platina från Sydafrika, med sjunkande platinahalter i den Sydafrikanska malmen. Även på basmetallsidan hade ett minskat utbud påverkan på priserna.

Metallpriser i januari (pdf, öppnas i nytt fönster)