För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Bro över Ångermanälven, vid Resele.

Foto: Colby A. Smith, SGU

7 september 2016

Ny rapport om geologin kring Ångermanälven

SGU publicerar nu en ny rapport med geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång. Rapporten fokuserar på jordarterna med avseende risker för ras och skred.

– Ångermanälvens dalgång är en typisk norrländsk älvdal som är präglad av jordarter som bildats i slutet av den senaste istiden fram tills idag.  De finkorniga jordarterna som är vanliga nära älven är känsliga för skred och vi har i vår kartläggning identifierat 107 äldre jordskred i området, berättar Colby Smith, statsgeolog och huvudförfattare till rapporten.

Utifrån den storskaliga geologin har området delats in i typområden för att vara stöd i planeringen av fortsatta geotekniska undersökningar. 

SGU har tidigare tagit fram likande beskrivningar av jordarterna i Norsälven och Säveån på uppdrag av SGI (Statens geotekniska institut) som underlag inom klimatanpassningsarbetet.

Läs rapporten

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn