För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

SGU. Berggrundskarta över södra Norrbotten.

15 november 2016

Ny data om berggrunden i Norrbotten

Nu finns ny heltäckande geologisk information över södra Norrbottens berggrund tillgänglig från SGUs berggrundsdatabas.

En yta på cirka 40 000 kvadratkilometer i södra Norrbotten har undersöks av SGU i syfte att öka kunskapen om geologin i området. Informationen om berggrunden kan användas som underlag vid prospektering efter malmer, industrimineral, natursten och för ballast. Den är även viktig som underlag vid planering av byggen och anläggningar, men även inom bland annat miljöområden (som naturliga halter av metaller i jord), kartläggning av vatten i berg och forskning.

Den berggrundsgeologiska kartdatabasen är ett resultat av ett flertal stora karteringsprojekt vid SGU mellan åren 2002 och 2016 i södra Norrbotten: Barents, Sydvästra Norrbotten, Jäkkvik-Boden, Mellersta Norrbotten Moskosel-Harads och Stensund. Berggrundsdatabasen baseras på olika karteringsunderlag där presentationsskalan varierar mellan 1:50 000 och 1:250 000.

Under samma period har SGU utfört flygburna geofysiska mätningar över stora delar av området där elektromagnetiska och/eller gammastrålningsmätningar saknades. Som ett resultat av dessa nya mätningar kan bland annat resistivitetskarta och strömtäthetskarta tas fram, vilket kan användas för att exempelvis hitta svaghetszoner och vatten i berg. Även tyngdkraftsmätningar har utförts.

Elektrisk resistivitet över södra Norrbotten framtagen från elektromagnetiska (VLF) mätningar.

SGU. Elektrisk resistivitet över södra Norrbotten framtagen från elektromagnetiska (VLF) mätningar.

Elektrisk resistivitet över södra Norrbotten framtagen från elektromagnetiska (VLF) mätningar.

Förutom den berggrundsgeologiska kartdatabasen så finns resultat från hällobservationer, litogeokemiska, petrofysiska och morängeokemiska analyser samt information om bergets ålder (som även finns i SGUs Kartvisare) i SGUs databaser.

Data beställs från SGUs kundtjänst, kontaktuppgifter finns i högerspalt.

Vill du veta mer?

Läs mer om våra data här.

Läs mer om Barentsprojektet här.

Läs mer om våra karteringsmetoder här.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontakta oss