För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

November

 • Rapport om Sveriges ballastproduktion 2015 ute nu

  Nu finns rapporten Grus, sand och krossberg att ladda ner från SGUs webbplats. I den framgår bland annat att ballastproduktionen ökade stort under 2015 jämfört med året innan.

  28 november 2016

 • Platinametallerna - ädelmetaller som är svåra att ersätta

  Platinametallerna är ädelmetaller som har användningsområden där de är svåra att ersätta, exempelvis i bilkatalysatorer. Platinametallerna är det senaste tillskottet i SGUs informationsserie om EUs kritiska material.

  24 november 2016

 • Grundvattennivåer i november

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen i Götaland och östra Svealand har sedan oktober stigit avsevärt. Nivån i små och stora magasin ligger ändå fortsatt under eller mycket under det normala i stora delar av södra och mellersta Sverige. I större delen av Norrland har nivåerna på de flesta håll istället sjunkit.

  21 november 2016

 • Ny rapport om energimetallerna uran och torium

  I Sveriges berggrund finns några av världens största tillgångar på energimetaller, främst uran men även en del torium. Men förutsättningarna för svensk utvinning saknas. Detta framkommer i en ny SGU-rapport på temat energimetaller.

  16 november 2016

 • Torvanvändningens klimat- och miljöpåverkan

  Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag analyserat den svenska torvutvinningens klimat- och miljöpåverkan. SGU håller med om mycket, men saknar bland annat en konsekvensanalys för hur torvbranschen påverkas.

  15 november 2016

 • Ny data om berggrunden i Norrbotten

  Nu finns ny heltäckande geologisk information över södra Norrbottens berggrund tillgänglig från SGUs berggrundsdatabas.

  15 november 2016

 • Ny information om Sveriges jordarter

  SGU har tagit fram ny jordartsinformation för Brunflo, Hemavan samt två områden söder om Örnsköldsvik. Det finns även uppdaterad jordartsinformation från Stockholms, Gävleborgs, Värmlands, Västernorrlands, Västerbottens och Jämtlands län.

  10 november 2016

 • Arbetet vid Svärtträskgruvan fortskrider

  Saneringsarbetet vid Svärtträskgruvan har fortgått enligt plan under sommarhalvåret. Det södra dagbrottet har sluttäckts med morän och det norra dagbrottet återfyllts med gråberg, där sluttäckningen nu återstår. Hela saneringsprojektet beräknas vara klart 2018.

  8 november 2016

 • Metallpriser i oktober

  En allt starkare dollar bidrog till fallande priser på ädelmetaller i oktober. Priserna på basmetaller stod däremot stilla, medan järnmalmspriset fortsatte att stiga.

  2 november 2016

 • SGUs geologimod för Minecraft - unik satsning

  Morän, torv och klapper istället för ”bara jord”, möjlighet att återvinna metaller, ”achievements” och fossil. Det är några av nyheterna i den uppgraderade versionen av BetterGeo, den mod (modifikation) som SGU har tagit fram för Minecraft.

  1 november 2016