Tillgång till rent vatten borde vara en rättighet för alla. Samtidigt är vatten är inte en oändlig resurs. Vi dricker samma vatten som dinosaurierna drack och som vikingarna seglade i! Det skapas inget nytt vatten så det är viktigt att vi alla tar hand om det vatten som vi har.

Temat för Världsvattendagen 2016 är "Vatten och jobb", om vattnets roll för en global hållbar utveckling.

Läs om SGUs arbete med grundvatten