För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Gustaf Peterson/SGU

2 mars 2016

Ny information om jordarter i Sverige

SGU har tagit fram ny jordartsinformation för södra Blekinge, Ljungans dalgång, Faxälvens dalgång, ett kustområde i södra Ångermanland samt två områden kring Storsjön i Jämtland.

Aktuell och tillgänglig information om jordarternas och utbredning är viktiga underlag för samhällsplaneringen. Analyser av jordarternas karaktär är betydelsefulla för att kunna bedöma grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor.

Mot den bakgrunden har SGU tagit fram ny jordartsdata för södra Blekinge, Ljungans dalgång, Faxälvens dalgång, ett kustområde i södra Ångermanland samt två områden kring Storsjön i Jämtland. Som ett led i vårt arbete med kvalitetssäkring finns även förbättrad (uppdaterad) jordartsinformation i Stockholm och Viskans dalgång.

Den nya informationen finns tillgänglig i SGUs kartvisare, samt via beställning hos vår kundtjänst. 

Länk till kartvisaren

Kartan nedan visar aktuell täckningsgrad för jordartsinformation i mars 2016

Täckningsgrad för jordartsinfo i mars 2016

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Henrik Mikko

  Telefon: 018-179213018-179213
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
  Skicka e-post

 • Cecilia Karlsson

  Telefon: 018-179029018-179029
  Ort: Göteborg
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
  Skicka e-post