För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Leif Särnblad, SGU.

31 mars 2016

Grundvattennivåer i mars 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan februari generellt sjunkit med 5–25 cm i Norrland. Södra delarna av landet har i de flesta fall i stort sett oförändrade nivåer.

Blekinge, Kalmar och Gotlands län har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden. Västra Götaland, Värmland, Dalarna och norra Norrland har nivåer över de normala. Resterande delar av landet har nivåer nära de normala för årstiden.

I grunda grävda brunnar i stora delar av östra Svealand och Götaland kan det uppstå problem med grundvattentillgången. För stora magasin längs östkusten från Blekinge till och med Västernorrland kan de låga nivåerna för årstiden ha betydelse för den allmänna vattenförsörjningen.

Grundvattennivåer i mars 2016.

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn