För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Foto: SGU

17 mars 2016

Första resultaten från flygmätningar av kvicklera klara

Nya data från flygmätningen inom kvickleraprojektet vid bland annat Göta älv är nu klara.

För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden behöver man kunna peka ut områden där kvicklera förekommer. Det finns därför ett stort behov av att utveckla yttäckande metoder för att identifiera dessa områden. Kvickleraprojektet är ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, Statens geotekniska institut och Sveriges geologiska undersökning. Projektet pågår 2015-2017.

Resistivitetsdata från flygmätningar som genomfördes under sommaren 2015 har nu delvis analyserats och tolkats. Idag presenteras de första resultaten i ett föredrag samt i en monter bemannad av SGI och SGU på Grundläggningsdagen i Stockholm. Nästa steg i projektet blir att välja ut intressanta områden för kompletterande mätning och provtagning för att verifiera resultaten av helikoptermätningarna.

Exempel på en resistivitetssektion från SkyTEM data inom mätområdet Lödöse vid Göta Älv.   Resultat från utvärdering av kvicklera från kolvprovtagning längs profilen har lagts in i sektionen.

Exempel på en resistivitetssektion från SkyTEM-data inom mätområdet Lödöse vid Göta Älv. Resultat från utvärdering av kvicklera från kolvprovtagning längs profilen har lagts in i sektionen.

Läs mer om kvickleraprojektet (öppnas i nytt fönster)

Grundläggningsdagen (öppnas i nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktperson