För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Magdalena Thorsbrink

23 maj 2016

Grundvattennivåer i maj 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan april stigit med 80–180 cm i norra Norrland, medan de i södra och mellersta Norrland sjunkit med 5–25 cm, förutom på ett fåtal platser där de stigit marginellt. I övriga delar av landet har nivåerna sjunkit med 10–70 cm.

I de små magasinen i Svealand och östra och sydöstra Götaland är grundvattennivåerna under de normala. Även nivåer mycket under och nära de normala har noterats i dessa områden. Västra och sydvästra Götaland har nivåer nära de normala. Norrland har nivåer nära de normala med undantag för Norrbotten, som har nivåer över eller mycket över de normala samt nordvästra Jämtland som har nivåer under de normala för årstiden.

I de stora magasinen är grundvattennivåerna under de normala i norra Svealand. Östra Svealand samt östra och sydöstra Götaland har nivåer mycket under de normala medan västra och sydvästra Götaland har nivåer nära de normala. Södra och mellersta Norrland har nivåer nära de normala och norra Norrland har nivåer över eller mycket över de normala för årstiden.   

I stora delar av östra Svealand och Götaland kan det uppstå problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Grundvatten i djupa bergborrade brunnar i kustområden kan få ökad salthalt i samband med låga nivåer.

Låga grundvattennivåer i stora magasin längs östkusten från Blekinge till och med Gävleborgs län kan påverka den allmänna vattenförsörjningen. Framför allt på Öland och Gotland kan problemen med grundvattentillgången öka under sommaren.

 

Grundvattennivåer i maj 2016

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn