SGU kommer rikta in sig på att utveckla geologisk information för samhällsplanering, livsmedelsförsörjning och människors hälsa för ett förändrat klimat. Arbetet inleds med en intern workshop för att identifiera vilka områden inom ovan nämnda verksamheter som bäst berör SGUs verksamhetsområde. I arbetet med handlingsplanen kommer det även att ske samverkan med andra myndigheter för att hitta möjliga synergier och undvika målkonflikter.

– Det kommer att bli ett spännande arbete, där vi verkligen får en möjlighet att gå igenom SGUs verksamhet och identifiera de områden där vi bäst kan bidra till ett klimatanpassat samhälle, säger Emil Vikberg.

Finansieringen kommer från SMHI och slutredovisningen kommer att ske i slutet av februari 2017.