För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Risken för ras, skred och erosion ökar i ett förändrat klimat. Extrem nederbörd förväntas öka och för med sig översvämningar som kan få stora konsekvenser. Bilden visar erosion efter ett dambrott i Nyhammar efter ett skyfall som gav mer än 100 mm på en natt i juli 2012.

Anna Hedenstöm

11 maj 2016

Arbetet med handlingsplanen för klimatanpassning är igång

Som en av flera myndigheter ska SGU ta fram en handlingsplan för arbetet med klimatanpassning. Tanken är att få fram en åtgärdsplan för hur SGU ska bidra till att göra samhället mer klimatanpassat.

SGU kommer rikta in sig på att utveckla geologisk information för samhällsplanering, livsmedelsförsörjning och människors hälsa för ett förändrat klimat. Arbetet inleds med en intern workshop för att identifiera vilka områden inom ovan nämnda verksamheter som bäst berör SGUs verksamhetsområde. I arbetet med handlingsplanen kommer det även att ske samverkan med andra myndigheter för att hitta möjliga synergier och undvika målkonflikter.

– Det kommer att bli ett spännande arbete, där vi verkligen får en möjlighet att gå igenom SGUs verksamhet och identifiera de områden där vi bäst kan bidra till ett klimatanpassat samhälle, säger Emil Vikberg.

Finansieringen kommer från SMHI och slutredovisningen kommer att ske i slutet av februari 2017.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Emil Vikberg

  Telefon: 018-179025018-179025
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Hållbar vattenförsörjning
  Skicka e-post

 • Anna Hedenström

  Telefon: 018-179230018-179230
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
  Skicka e-post