För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Esko Daniel, SGU.

22 juni 2016

Grundvattennivåer i juni 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan maj fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. Grundvattennivåerna på Gotland och Öland är fortsatt extremt låga, och vattenbristen förväntas där bli än allvarligare under sommaren.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan maj sjunkit med 5 – 95 centimeter i södra och mellersta Sverige. I norra landet har nivåerna sjunkit med 5 – 70 centimeter, förutom på ett fåtal platser där de är oförändrade eller har stigit med upp till 15 centimeter.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna på Öland och Gotland samt i västra Svealand och stora delar av Norrland för årstiden nära de normala. Kraftiga regn på Öland och Gotland den 17-18 juni höjde tillfälligt grundvattennivåerna i de små magasinen, där nivåerna tidigare var under de normala. Övriga delar av Svealand och Götaland har nivåer under de normala, med undantag för Götalands inland där nivåerna är mycket under de normala. Även i västra delarna av mellersta Norrland är grundvattennivåerna för årstiden under de normala. Norra Norrland har nivåer över de normala.

De stora grundvattenmagasinen har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i östra Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. I synnerhet på Öland och Gotland är nivåerna i stora magasin extremt låga. Övriga delar av landet har nivåer nära eller över de normala.

I delar av Götaland och östra Svealand kan det bli problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustområdet kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.

Låga grundvattennivåer i stora magasin kan påverka den allmänna vattenförsörjningen. På Öland och Gotland förväntas problemen med grundvattentillgången öka under sommaren.

Grundvattennivpåer i juni 2016

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn