För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
22 juli 2016

Grundvattennivåer i juli 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juni fortsatt att sjunka på de flesta håll i landet, vilket är normalt för årstiden. I de större magasinen är nivåerna överlag fortsatt mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juni sjunkit med 5-55 centimeter i större delen av landet. Stigande nivåer har främst observerats i norra Lappland där nivåerna steg 5-120 cm, och längs västkusten där nivåerna steg med upp till 40 cm.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna på många håll i landet under de normala för årstiden. I Götalands inland är nivåerna mycket under de normala. Väster om Vänern och i Mälardalen är nivåerna närmare de normala. På Öland och Gotland är nivåerna i små magasin också nära, eller något under de normala. Nordöstra Norrland har nivåer över och mycket över de normala.

När det gäller de större grundvattenmagasinen har sydvästra Götaland nivåer som är normala för årstiden. I övrigt har södra Sverige lägre nivåer än normalt, i de sydöstra delarna av landet är nivåerna fortsatt mycket under de normala. I södra och mellersta Norrland är nivåerna nära eller under de normala. Norra Norrland har nivåer över de normala, längst i norr är de mycket över de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustområdet kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Bo Thunholm

  Telefon: 018-179212018-179212
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
  Skicka e-post

 • Fredrik Theolin

  Telefon: 0953-346200953-34620
  Ort: Malå
  Avdelning: Mark och grundvatten - Grundvattenövervakning
  Skicka e-post