Med en genomsnittlig halt av under tre ppm (0,0003 procent) i jordskorpan så är beryllium väldigt sällsynt. Det används främst tillsammans med koppar i legeringar som uppvisar en kombination av mycket hög hållfasthet, hårdhet, korrosionsresistans, termisk och elektrisk konduktivitet samt gnisthämmande egenskaper utan att påverka ledningsförmågan. Berylliums främsta användningsområden är inom mekanik, rymdfarkoster och i flygplan. Det används även i andra områden där högpresterande material behövs. Beryllium bygger även upp mineralet beryll som har flera ädelstensvarianter, bland annat smaragd och akvamarin.

År 2011 hade USA 90 procent av världsproduktionen av beryllium, medan Kina stod för större delen av de övriga tio procenten. EU bedömer beryllium som ett kritiskt material på grund av dess höga ekonomiska värde och viktiga användningsområde. Berylliummineral finns på flera platser i Sverige, bland annat i Kolsva gruva norr om Köping. Ingen brytning sker i dagsläget.

Läs mer om:

Beryllium

Kritiska material