Störst betydelse fick det stora prisfallet på järnmalm med fyrtio procent. Priset på nickel, som följer järnmalmspriset eftersom det till stor del används för att tillverka stål, föll med lika mycket. De basmetaller som klarade sig bäst var aluminium med ett prisfall på 17 procent, och bly som under året upplevde en nedgång på endast två procent. Strax efter nyåret 2015/2016 har emellertid blypriset fallit. Övriga basmetaller föll med cirka tjugofem procent. För de flesta basmetaller inföll årets högsta priser under maj månad.

När det gäller ädelmetallerna blev nedgången lite mindre än för basmetallerna. Guld och silver föll med cirka tio procent. Platinapriset föll dock med 27 procent. REE-priserna föll rejält med mellan 35 procent och 80 procent, i snitt 54 procent. Priset på olja föll med 34 procent medan uranpriset endast föll med tre procent. Orsaken till prisnedgångarna 2015 var en generellt vikande efterfrågan, främst i Kina, i kombination med ökat utbud. Blypriset har klarat sig bäst eftersom ökningen av utbudet varit långsam samtidigt som efterfrågan på batterier varit stark, främst i Kina. 

Metallpriserna under 2015 (pdf, nytt fönster)