För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kajsa Bovin

27 januari 2016

Grundvattennivåer i januari

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan december sjunkit med upp till 50 centimeter i Norrland, Svealand och, förutom på enstaka platser, nordvästra Götaland. I södra Sverige har nivåerna stigit upp emot 30 centimeter.

I sydöstra Götaland, nordöstra Svealand och sydöstra Norrland är nivåerna för årstiden under eller mycket under de normala. Norra Norrland har nivåer över eller mycket över de normala. I resten av landet är nivåerna nära de normala.

Sydöstra Götaland har fortsatt mycket låga nivåer för årstiden och där finns en förhöjd risk att grävda brunnar kan sina.

Grundvattennivåer i januari 2016.

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn