För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
Provtagning av grundvatten.

Provtagning av grundvatten.

Foto: Anders Damberg.

25 februari 2016

Grundvattennivåer i februari 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan januari sjunkit med 5–35 cm i Norrland. I Svealand och Götaland har nivåerna stigit med upp till 80 cm.

I Götaland och Svealand är grundvattennivåerna för årstiden över de normala eller nära de normala. Blekinge har dock fortsatt mycket låga nivåer för årstiden och där kan grävda brunnar få problem med grundvattentillgången.

Södra och mellersta Norrland har nivåer nära de normala eller under de normala för årstiden. I norra Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala.

fyllnadskartor

fyllnadskartor

SGU

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer? 

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn