För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

December

 • Nya ledamöter i SGUs insynsråd

  Regeringen utsåg den 22 december fyra nya ledamöter till SGUs insynsråd. De är Linda Swärd, försäljningsdirektör för offentlig sektor på Microsoft; Magdalena Bosson, länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm; Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland samt Ola Johansson, riksdagsledamot (C) Hallands län.

  27 december 2016

 • Grundvattennivåer i december

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har stigit i större delen av landet förutom i norra Norrland. Där har nivåerna sjunkit, även om de fortsatt är höga. I övriga delar av landet är nivåerna antingen nära eller under det normala. I delar av Götaland och Svealand samt mellersta Norrland är de mycket under det normala.

  21 december 2016

 • Utveckling av SGUs kontor i Malå

  Mineralinformationskontoret i Malå är centralt för svensk mineralnäring och av regional betydelse i Västerbottens och Norrbottens län. Mot den bakgrunden ger regeringen SGU i uppdrag att se hur verksamheten i Malå kan utvecklas.

  21 december 2016

 • God potential för koldioxidlagring i Sverige

  Sydvästra Skåne och sydöstra Östersjön är de svenska områden som har bäst potential för koldioxidlagring. Det visar en ny sammanställning över svenska förutsättningar för koldioxidlagring som tagits fram av SGU.

  20 december 2016

 • Engagerade elever i SGUs skoltävling

  Nu är SGUs skoltävling för högstadiet och gymnasiet avslutad. Vi har fått in 75 tävlingsbidrag från sju skolor, där eleverna undersökt, resonerat och argumenterat för nya anläggningar i sina hemkommuner – det har varit allt från badhus, glasskafé, skidanläggning, ny skola, park och turistanläggning.

  19 december 2016

 • Ny rapport om miljögifter i Hanöbukten

  En ny SGU-rapport om uppmätta halter av miljöföroreningar i havet kring Hanöbukten visar bland annat på höga halter av organiska föroreningar och metaller på vissa platser, till exempel i sediment kring Karlskrona och Ronnebyfjärden.

  19 december 2016

 • Nytt innovationsprojekt om fiberbankar

  SGU medverkar i ett nytt treårigt forskningsprojekt FIBREM som syftar till att utveckla nya metoder för att karaktärisera och efterbehandla fiberbankar i kust- och sjömiljöer.

  14 december 2016

 • SGU deltar i nya EU-projekt för hållbar gruvnäring

  SGU deltar i tre nyligen beviljade EU-projekt för en mer hållbar försörjning av metaller och mineral, både från gruvor och sekundära källor som metallskrot och gruvavfall.

  14 december 2016

 • Vandringsutställning Öga för geologi

  Fredagen den 16 december invigs Öga för geologi på Teknikens Hus i Luleå. Det är en helt ny vandringsutställning om metaller och mineral och varför de är så viktiga – i vår egen vardag, i Sverige och i världen.

  12 december 2016

 • Ny 3D-modell av Uppsalaåsen säkrar vattenförsörjningen

  En ny tredimensionell modell av jordlagren i Uppsalaåsen gör att Uppsalas vattenförsörjning blir lättare att planera och säkra i framtiden. Modellen har tagits fram av Sveriges geologiska undersökning (SGU) i samarbete med Uppsala Vatten.

  8 december 2016

 • Näringsministern på besök hos SGU i Uppsala

  Onsdagen den 7:e december kom närings- och innovationsminister Mikael Damberg med medarbetare på besök till SGU i Uppsala.

  7 december 2016

 • Metallpriser i november

  Utspel i samband med det amerikanska presidentvalet har lyft priset på många basmetaller, men priserna på ädelmetaller har däremot sjunkit.

  7 december 2016