För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
30 augusti 2016

Grundvattennivåer i augusti 2016

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli fortsatt att sjunka, vilket är normalt för årstiden. I de större magasinen är nivåerna mycket lägre än normalt i sydöstra Sverige.

Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan juli sjunkit med 5-70 centimeter i större delen av landet. Stigande nivåer har främst observerats i fjällkedjan där grundvattennivåerna stigit med 15-55 cm.

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna på många håll i landet under de normala för årstiden. I Götalands inland är nivåerna mycket under de normala. På Öland, Gotland och sydöstra Småland är nivåerna i små magasin nära de normala. Även sydöstra Skåne samt de västra delarna av landet har grundvattennivåer nära de normala. I norra Sverige är nivåerna över eller mycket över de normala.

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna i sydvästra Götaland, västra Svealand samt östra Norrland nära de normala. Norra Norrland har grundvattennivåer över eller mycket över de normala. I övriga delar av landet är grundvattennivåerna under eller mycket under de normala. I de sydöstra delarna av landet är nivåerna fortsatt mycket under de normala.

I delar av Götaland och Svealand finns risk för problem med grundvattentillgången för hushåll med egen brunn. Djupa bergborrade brunnar i kustområdet kan få problem med ökad salthalt i grundvattnet.

 

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattnets fyllnadsgrad i små magasin

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Frågor?

Vill du veta mer om hur vi arbetar med övervakning av grundvattennivåer?

Då kan du nå oss på: grvnet@sgu.se

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn