Flusspat, även kallad fluorit, är ett mineral som kan förekomma i många vackra färger men som i sin rena form är färglös. Då mineralet är mjukt och repas relativt enkelt, används flusspat sällan i smycken.

Omkring hälften av all flusspat används för att göra fluorvätesyra. Fluorvätesyra är en mycket starkt frätande och giftig syra som kan lösa upp glas. Fluorvätesyra används på många sätt, bland annat i rening av aluminium och uran och etsning av glas och kisel, men även vid framställning av teflon och freoner. Flusspat har även stora användningsområden inom stål- och aluminiumframställning.

Efterfrågan på flusspat förväntas växa de närmaste åren.

Läs mer om:

Flusspat

Kritiska material