Den en miljard år gamla bergskedjan, av vilken sydvästra Sveriges berggrund utgör en del, är nu kraftigt nederoderad. Med hjälp av den nya 3D-modellen blir geologin i området mer överskådlig och lättare att tolka. Modellen har gjorts över ett område i Värmland. Den presenteras i en film, som också visar utvecklingen av berggrunden i området, och en 3D-pdf-fil, där lager kan släckas och tändas.

Läs mer om Sveriges Himalaya, 3D-modellen och filmen.

Informationen och filmen finns också på engelska via vår engelska webbplats.

At the foothills of the Swedish Himalayas