För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner
28 april 2016

Mjällåns dalgång – trolska raviner och hisnande nipor

Dramatisk natur i stilla dalgång. Vid Mjällån kan du se en del av Sveriges kvartärgeologiska utveckling – en utveckling som fortfarande pågår. Nu finns en beskrivning av jordarterna mellan Stavre och Graningesjön.

Mjällåns dalgång, norr om Timrå, är ett typexempel på en norrländsk älvdal. Där kan man studera spår av hela förloppet från inlandsisens avsmältning till finkorniga sediment som avsattes i den havsvik som senare bildades och hur ån sedan successivt har eroderat sig ner genom sedimenten, en process som pågår fortfarande. Genom erosionen har man kunnat fastställa att en isälvsavlagring fyller ut dalgången på djupet. Isälvssedimenten överlagras av mäktiga finkorniga havssediment och sandigare älvsediment som följt med ån och avsatts längre nedströms.

Foto som visar hur Mjällån meandrar.
Mjällåns meandrande lopp. Foto: Karin Grånäs.

Dalgångens landskapsformer är mycket väl utvecklade och typiska vilket gör att geovetenskapliga naturvärdena är höga. Inom ett avgränsat område finns t.ex. landformer som meandring, raviner, spår av jordskred, nipor och torrlagda älvfåror.

Under åren 2010 till 2013 genomfördes en kartläggning av jordarterna i Mjällåns dalgång från Stavre till Graningesjön. Nu finns en beskrivning klar av de geovetenskapliga värdena, de ingående jordarterna och mer specifika områdesbeskrivningar.

Beskrivning till jordarterna i Mjällåns dalgång – från Stavre till Graningesjön, Karin Grånäs & Mikael Berglund, SGU K545 (nytt fönster)

Området beskrivs också kortfattat i broschyren om Tävlingen geologiskt arv 2012, där Mjällån var en av tio nominerade platser.

Geologiskt Arv, vinnare och nominerade 2012 – en guide till geologiska sevärdheter i Sverige (nytt fönster)

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn

Kontaktpersoner

 • Johan Norrlin

  Telefon: 018-179171018-179171
  Ort: Uppsala
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering marin miljö
  Skicka e-post

 • Cecilia Karlsson

  Telefon: 018-179029018-179029
  Ort: Göteborg
  Avdelning: Samhällsplanering - Samhällsplanering jord
  Skicka e-post