SGU firar dessa 50 år genom att arrangera mötet ”Grundvattenövervakning 2016” den 12–13 april 2016 i Uppsala, som vänder sig till alla som jobbar med nationell och regional grundvattenövervakning på exempelvis länsstyrelse, vattenmyndighet, Naturvårdsverket eller Havs- och vattenmyndigheten. Under dagarna kommer en rad olika aktuella områden inom grundvattenövervakningen att diskuteras.

Läs mer om SGUs grundvattenövervakning (länk)

Läs mer om SGUs 50-årsfirandet av grundvattenövervakningen (länk)