Grundvattendagarna 2015 arrangerades i Göteborg 13-14 oktober med ”Grundvatten och samhällsplanering” som övergripande tema. Här möttes företag, konsulter, jurister, forskare och myndigheter inom grundvatten för att diskutera viktiga frågor om grundvatten. Förutom att delta på föreläsningar gavs parallellt även tillfälle att medverka på workshops.

– Den goda uppslutningen och responsen från deltagarna visar tydligt att det finns ett stort behov för "grundvattenbranschen" att träffas på det här sättet. Jag tror att de flesta som deltagit fått med sig lite nya erfarenheter, lärdomar och kontakter, sade Jakob Levén, enhetschef för enheten Grundvatten på SGU.

Sammanlagt deltog 250 personer från hela Norden i evenemanget, som var ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Trafikverket och SGU.

Konferensen avslutades med en debatt om grundvatten och samhällsplanering, där de medverkande bland annat lyfte vinsterna med att synliggöra grundvattnet och att fortsätta samverka.

Här finns presentationer från konferensen (nytt fönster)