Att handlägga täktansökningar och bedriva tillsyn över berg- och grustäkter är komplexa verksamheter. De ställer krav på kunskap inom många sakområden. Efter kursen hoppas vi att deltagarna kan tolka de geologiska förutsättningarna och känner till vilka planeringsunderlag som finns samt de miljömässiga konsekvenserna av täktverksamhet. Vi har speciellt anpassat kursen för täkthandläggare och tillsynspersonal som är relativt nya i sin roll.

Det finns också möjlighet för ett begränsat antal kursdeltagare att delta i ett studiebesök i en bergtäkt nära Arlanda på förmiddagen 4 februari.

Sista anmälningsdag den 26 februari. Kursavgiften är 1500 kr exklusive moms. Kursavgiften inkluderar dokumentation, lunch och kaffe. Avgift för studiebesök 4 februari är 400 kr exklusive moms.

Läs om kursinnehållet om anmäl dig här.