SGUs bidrag till en hållbar materialförsörjning består såväl av geologiska faktaunderlag som yttranden i samband med ansökningar om grus- och bergtäkter.

Under rubriken Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter finns också information om lagtexter och SGUs ställningstaganden. Denna information ersätter generellt SGUs yttrande i samrådsfasen. I senare ansökningsskede kan det fortfarande vara aktuellt med platsspecifika bedömningar.

Stöd vid ansökan om grus- och bergtäkter