Det finns begränsade förutsättningar för större fynd av olja och gas i Sverige. Endast i den sydöstra delen av svensk ekonomisk zon finns det geologiska förutsättningar för att olja och gas ska ha kunnat bildas och ansamlats i reservoarer. I övriga delar av Östersjön, Västerhavet och Bottniska viken saknas lämpliga geologiska strukturer, moder- eller reservoarbergarter. 

Det här visar en ny rapport från Sveriges geologiska undersökning (SGU), ”Bedömning av olja och gas i berggrunden inom svenskt marint territorium och ekonomisk zon, främst Östersjön – en översikt”. I rapporten presenteras en översikt av förekomsten av olja och gas i Sverige, om var det kan finnas olja och gas i svensk berggrund, en beskrivning av hur olja och gas bildas, de geologiska förutsättningarna i svenska havsområden, och vilken prospektering och utvinning som sker i södra Östersjön. I rapporten redovisas även en bedömning om var det kan finnas potentiella olje- och gasfällor och dess eventuella storlek och värde. Rapporten har tagits fram eftersom det tidigare har saknats en samlad bild av förutsättningarna.

Bedömning av olja och gas i berggrunden inom svenskt marint territorium och ekonomisk zon, främst Östersjön – en översikt. SGU-rapport 2014:26 (pdf, nytt fönster)