Zambia är en av världens största kopparproducenter där Zambias kopparbälte är känt för sina rika fyndigheter.  Mineralnäringen i utvecklingsländer som Zambia kan ofta vara en efterlängtad inkomstkälla och arbetsgivare åt befolkningar i fattigare regioner. Men politisk och ekonomisk instabilitet, tillsammans med bristande tillsyn och miljölagstiftning, bäddar tyvärr ofta för miljöproblem. I Zambia har detta lett till allvarliga miljökonsekvenser som drabbat både mark och vattendrag.

Syftet med workshopen är att belysa vilka utmaningar som gruvnäringen i Zambias kopparbälte står inför, och på så sätt introducera spännande affärs- och samarbetsmöjligheter för svenska miljö- och gruvteknikföretag. Workshopen kommer att följas av en delegationsresa till Zambia, som planeras till november 2014.

Rapport om gruvdriftens påverkan på miljön i Zambias kopparbälte:

Towards better environmental management and sustainable exploitation of mineral resources. SGU-rapport 2014:22 (pdf, nytt fönster)