SGUs monter var bemannad med personal från Mineralinformationskontoret i Malå samt SGUs generaldirektör Lena Söderberg, avdelningschef Kaj Lax, bergmästare Åsa Persson samt representanter från Näringsdepartementet, Bergsstaten i Falun och Business Sweden. Nytt för i år var ett gemensamt nordiskt arrangemang, ”Nordic Mining Days”, där bland annat prospektering och gruvdrift, förutsättningar för investeringar och teknologi i Norden blev belysta genom föredrag och paneldebatter.

Den avvaktande världsekonomin påverkar fortfarande gruvindustrin. Men för Sveriges del verkar problemen mindre påtagliga. Under mässan hade SGUs monter besök av flera investerare som söker intressanta projekt att finansiera i Sverige. Många av de mindre prospekteringsbolagen har svårt att hitta finansiering för sina projekt i nuläget, vilket tydligt visar sig i deras deltagande i mässan. Däremot var det många kanadensiska studenter som var i slutet av sin utbildning och som besökte oss och ville veta om det var möjligt att få jobb i Sverige.

– En annan tydlig trend på mässan var ett allt mindre intresse för högriskprojekt och ett större fokus på långsiktighet, samförstånd och hållbarhet i framtida gruv- och råvaruprojekt, säger Ronald Arvidsson, enhetschef för mineralinformation på SGU.