Undersökningen genomförs årligen av det oberoende Fraser-institutet i Kanada. Det är fjärde året i rad som Sverige återfinns på tio-i-topplistan, som i år alltså toppas av Sverige med förra årets etta Finland på andraplatsen, följd av den kanadensiska provinsen Alberta på tredje plats.

– De nordiska ländernas placering visar att ett bra näringslivsklimat för gruvnäringen och strikta miljöhänsyn mycket väl kan förenas. Där har många länder och regioner i världen en hel del att lära, säger Kenneth Green, direktör med ansvar för energi- och naturresurssektorerna på  Fraser Institute.

Resultatet av undersökningen ”Annual Survey of Mining Companies” har sammanställts efter bedömning av gruv- och prospekteringsbranschen vad gäller förutsättningarna att bedriva gruvverksamhet. Undersökningen har genomförts under perioden september till december 2013. Resultat baseras på 690 enkätsvar från den internationella gruv- och prospekteringsbranschen.

På jumboplats bland de 112 olika länderna och regionerna som omfattas av undersökningen hamnade Kirgizistan, Venezuela och Filippinerna.