Rapporten innehåller samlad statistik över Sveriges produktion av energitorv. För bearbetningskoncessioner som utfärdats enligt minerallagen och torvlagen finns villkor om årlig rapportering av bedriven verksamhet och producerad mängd energitorv.

Rapporten visar att produktionen av energitorv 2013 jämfört med 2012 ökade med cirka 28 procent och det totala energiinnehållet ökade med hela 43 procent. Orsaken till skillnaden är att sommaren 2013 till skillnad från 2012 var torr vilket är gynnsamt för skörd av torv.

2013 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2013-12-31. SGU-rapport 2014:15 (pdf, nytt fönster)