SGUs generaldirektör Lena SöderbergSGUs generaldirektör Lena Söderberg under Mineralforum. Foto: Helena Whitlock, SGU.

– Att EU konsumerar en fjärdedel av världens metaller, men bara producerar tre procent av dem är en utveckling som inte håller i längden. Här har Sverige i form av modern miljölagstiftning och gott om efterfrågade mineral utmärkta förutsättningar för att bidra till ett minskat importbehov, sade Lena Söderberg, generaldirektör för SGU, som ser fördelar med den svenska miljölagstiftningen även ur ett exportperspektiv:

– Strikta miljökrav tvingar de svenska företagen att utveckla en framtidssäker grön gruvteknik som kan bli eftertraktad även på andra håll i världen, inte minst när tidigare fattiga länder reser sig upp ur till nya marknader och ställer allt modernare miljökrav.

Lena Söderberg framhävde också vikten att i ett tidigt stadium engagera lokalbefolkning och minoritetsbefolkning för att lyckas långsiktigt.

Mineralforum gästades av näringsminister Annie Lööf, som i sitt anförande eftersökte en mer nyanserad och positiv bild av den svenska gruvnäringen:.

– I motsats till allt tal om gruvboom och vinster som hamnar utomlands så har bara två nyöppnade metallgruvor startats de senaste åren, och av de vinster som görs så delas mindre än en procent ut till ägare i utlandet, sade hon.

Samtidigt betonade Annie Lööf att dagens lagstiftning är tydlig med att det är förorenarna, och inte skattebetalarna, som ansvarar för alla eventuell miljöproblem inom dagens gruvnäring.

Mineralforum var också ett tillfälle för att rapportera om status i arbetet med att implementera Mineralstrategin. Joanna Lindahl från SGU berättade att mineralstrategin är på god väg att implementeras, där 14 av de totalt 19 åtgärdspunkterna som räknas upp i strategin har kommit igång.

Alla deltagare höll dock inte med om mineralstrategins definition om en hållbar mineralförsörjning.

– Gruvnäringens hållbarhetsperspektiv är allt för snävt. Man måste ha 500-årsperspektiv snarare än femtioårsperspektiv, menade representanter för Fältbiologerna, som accepterade dagens gruvor, men krävde stopp för nyetableringar.

Om arbetet med ett av uppdragen inom mineralstrategin, som handlar om att utveckla kultur och besöksnäring i nya och gamla gruvmiljöer, berättade projektledare Ove Bengtsson från Riksantikvarieämbetet. Han visade på framgångsrika exempel på gruvturism från bland annat Tyskland och berättade bland annat att tankar om geo- och gruvturism har funnits länge, där ordet turism används i Falu koppargruva redan 1829.

Ett annat uppdrag inom mineralstrategin är att öka kunskapen om geologi i samhället. Här berättade projektledaren Kaarina Ringstad, från SGU, om att arbetet med att öka kunskap och intresse för geologi bör ha sin utgångspunkt redan i skolan och ta tillvara barns nyfikenhet. Som ett exempel på tänkbara aktiviteter nämnde hon planerna kring en mineraljakt i skolorna.

Mineralforum avslutades med ett samtal där SGUs generaldirektör varnade för att begränsa gruvsektorns utmaningar till en nationell fråga. Hon fick medhåll av statssekreterare Håkan Ekengren från Näringsdepartementet, som konstaterade att mineralförsörjningen i högsta grad är en global fråga:

– På 40-, 50- och 60-talet fanns det ett visst fog för att prata om att mineralförsörjningen som en svensk fråga. Men idag förstår vi bättre och vet att såväl mineralförsörjningen som miljöproblem hänger ihop på en global marknad.

Läs mer om arbetet med Mineralstrategin här (nytt fönster)