• GeoArena – mötesplats geologi

  Nu är det bara fem månader kvar. Den 13 till 15 oktober är det åter dags för SGUs konferens GeoArena 2014 i Uppsala. GeoArena är till för alla som jobbar med geologi i någon form. Förra GeoArena blev en succé, med 550 deltagare. Vi välkomnar nu gamla och nya besökare.

  28 maj 2014

 • Enklare tillgång till data

  Universitet och högskolor får enklare tillgång till SGUs data via en självbetjäningstjänst. Via tjänsten distribueras geografisk information för användning inom forskning, utbildning och kulturverksamhet.

  28 maj 2014

 • Grundvattensituationen i maj 2014

  Grundvattennivåerna har sedan april sjunkit med 10–30 cm i större delen av Götaland, Svealand och södra delarna av Norrland. I större delen av Norrland har nivåerna i genomsnitt stigit med cirka en meter.

  28 maj 2014

 • SGU undersöker Fyrisån

  Den 19–23 maj undersökte SGU sjöbotten i Fyrisån och längs Uppsalas strandlinje i norra Ekoln. Mätningarna genomfördes med avancerad mätutrustning för att få bättre kunskap om sedimentation, grundvattentillförsel och sjöbottens beskaffenhet.

  27 maj 2014

 • Produktionen av energitorv ökade med 28 procent 2013

  2013 var ett gynnsamt år för torvskörden i Sverige. Det visar rapporten "2013 års energitorvproduktion och koncessionsläget 2013-12-21".

  20 maj 2014

 • Svensk prospektering 2013 över prognosen

  Den senaste statistiken visar att prospekteringen i Sverige 2013 omsatte 553 miljoner kronor, vilket är en minskning med 34 procent jämfört med 2012. Det är ändå 60 miljoner kronor mer än de prognoser som gjordes i slutet av 2013, och på en nivå som är lite högre än 2009.

  14 maj 2014

 • SGU ökar kunskapen om geologi

  Det behövs ökad kunskap om geologi för att få ett bättre fungerande samhälle. Samtidigt behöver gruv- och mineralindustrin mer arbetskraft. Mot den bakgrunden ska SGU i ett brett projekt riktat mot skolor och allmänhet lyfta fram hur viktig geologin är för samhället.

  14 maj 2014

 • Järn fortsatt ner men nickel upp

  Järnmalmspriset fortsätter att falla, men nickelpriset, som vanligtvis följer järnmalmspriset, går i motsatt riktning. Läs mer om detta i SGUs månatliga redovisning av världens metallprisutveckling, som från och med majnumret kommer i en ny form.

  13 maj 2014

 • Välkommen till SGUs nya webbplats!

  Nu lanserar vi vår nya webbplats. Vi hoppas du kommer att tycka om den!

  12 maj 2014

 • SGUs yttrande angående Bolidens slutförvar av kvicksilver

  Det underlag som finns är inte tillräckligt för att kunna bedöma om det planerade underjordsförvaret vid Rönnskär blir säkert, anser SGU i sitt yttrande till Mark- och miljööverdomstolen.

  5 maj 2014

 • Öppen dialog om gruvnäringen

  Framtidens mineralförsörjning kräver samhällets acceptans och samverkan med lokala intressen, samtidigt implementeras åtgärderna inom mineralstrategins i god fart. Det är något av vad som dryftades under Mineralforum den 28 april, ett dialogmöte öppet för alla som berörs av mineralnäringen.

  1 maj 2014