SGU har redan i tidigare yttranden framfört behovet av att göra en långsiktig riskvärdering och studier av områdets geologi.

SGU anser att det behövs:

  • Ytterligare undersökningar för att bestämma berggrundens lämplighet för ett underjordsförvar.
  • 3D-modellering av sprickor och sprickzoner (strukturer) och grundvattnets rörelser i området.
  • En mer detaljerad analys av risker och konsekvenser av eventuella jordskalv i området.
  • Undersökning och beskrivning av avfallets egenskaper, exempelvis hur ämnen kan lakas ur avfallet.
  • I projektets referensgrupp bör en strukturgeolog ingå som kan bedöma kvaliteten på och konsekvenser av 3D-modelleringsarbetet.

SGUs yttrande om tillstånd för verksamheten vid Rönnskärsverken i Skellefteå kommun (pdf, nytt fönster)