Det har varit en lång väg men nu går arbetet med SGUs nya webbplats in i sin mest intensiva fas.