Länsstyrelsen i Örebro län har gett Neova AB förlängd bearbetningskoncession för utvinning av energitorv på Skallemossen. Naturvårdsverket har, efter samråd med SGU och Strålsäkerhetsmyndigheten, överklagat länsstyrelsens beslut eftersom det finns risk att torven på Skallemossen innehåller höga halter uran.

SGU bedömer att det finns risk att halten uran i torven från Skallemossen överskrider SGUs rekommendationer. Om askan som uppstår efter förbränning av torv innehåller mycket uran finns det risk för att människa och miljö utsätts för skadliga ståldoser. Det är därför inte tillåtet att elda torv med höga halter uran.

SGUs bedömning baseras på att berggrunden vid Skallemossen innehåller höga halter uran vilket innebär att uran kan ha anrikats i torven. För nästan trettio år sedan analyserades uranhalten i torven från Skallemossen och resultaten visar att torven innehåller relativt mycket uran. Det finns en risk att den torv som återstår att utvinna innehåller högre uranhalter än vad dessa äldre analyser utvisar då den ska brytas på djupare nivåer. I samband med att Neova AB sökte förlängd bearbetningskoncession påpekade SGU därför att bolaget måste analysera torvens innehåll av uran. Inga sådana analyser har dock utförts.

För att underlätta för torvbranschen har SGU tagit fram en vägledning där det framgår hur en torvmark bör undersökas inför en ansökan om bearbetningskoncession. Där framgår bland annat hur en torvmark bör provtas för analys av uran.

Naturvårdsverkets överklagande av beslut om förlängning av bearbetningskoncession för Skallemossen (pdf, nytt fönster)

SGUs yttrande "Ansökan från Neova AB om förlängning av bearbetningskoncession för energitorv på Skallemossen i Askersunds och Motala kommuner" (pdf, nytt fönster)

Geologisk vägledning vid ansökan om täkt för energitorv. SGU-rapport 2012:12 (pdf, nytt fönster)