Grundvattennivåer över eller mycket över de normala dominerar i landet. Fjällkedjan, östra Svealand och delar av Skåne har nivåer nära de normala för årstiden. Grundvattentillgången är för närvarande god i hela landet.

             Små magasin                        Stora magasin

Karta som visar grundvattennivåerna för februari. Karta som visar fyllnadsgrad i stora magasin februari 2014.

Om kartorna

Bedömningen av månadens grundvattensituation tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ett urval av de 330 observationsrör i SGUs grundvattennät där nivån mäts två gånger per månad.

Fyllnadsgrad för februari

Karta som visar fyllnadsnivån för grundvattenmagasin i februari 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om kartan

Grundvattenmagasinens fyllnadsgrad tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med samtliga uppmätta grundvattennivåer sedan mitten av 1970-talet. Kartan utgår från samma urval av observationsrör i SGUs grundvattennät som används för framställningen av grundvattensituationen i små magasin.