SGU tar fram och samlar grundläggande information om bland annat hydrogeologiska förhållanden, grundvattenkvalitet och grundvattennivåer i hela Sverige. Inom ramen för projektet ”Grundvattendata som öppna datakällor på SGU”, med stöd av Vinnova, kommer SGU att tillhandahålla stora delar av den informationen. Det är de första datamängderna som SGU publicerar som öppna data.

Datamängden källor

Datamängden källor innehåller information om totalt drygt 2 000 källor (det vill säga naturliga grundvattenutflöden). Här finns uppgifter om källornas läge, flöde, akvifärtyp och i viss omfattning vattenkvalitet.

Datamängden brunnar

Datamängden brunnar innehåller uppgifter om drygt 500 000 brunnar och växer med cirka 25 000 brunnsuppgifter varje år. Uppgifterna gäller främst bergborrade brunnar och utgörs av de uppgifter som brunnsborrare skickar in till SGU.

I datamängden finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet och vad brunnen används till.

Öppna data på SGU som Atom-flöden

SGUs öppna data publiceras med licensvillkoren  "Creative commons Erkännande 2.5".

Läs "Creative commons Erkännande 2.5" (nytt fönster)