• Ny föreskrift om övervakning av grundvatten

  SGU har beslutat om nya föreskrifter om övervakning av grundvatten. Föreskriften riktar sig till vattenmyndigheten när de ser till att program för övervakning av grundvattnets tillstånd i vattendistriktet upprättas och genomförs.

  28 februari 2014

 • Grundvattensituationen i februari

  Grundvattennivåerna har sedan januari sjunkit i stora delar av landet. I Norrland och i delar av norra Götaland har nivåerna sjunkit med 10–40 cm. I södra Götaland och Svealand har nivåerna däremot stigit med 10–30 cm.

  27 februari 2014

 • Brunnar och källor som öppna data

  SGU publicerar två datamängder som öppna data i samband med ”Open data day 2014”.

  21 februari 2014

 • Gruvnäringen måste bli accepterad

  Lena Söderberg tillträdde som ny generaldirektör på Sveriges geologiska undersökning den 20 januari.

  13 februari 2014

 • Sjunkande priser på basmetaller

  Den senaste månaden kännetecknas av sjunkande priser på basmetaller, medan priset på guld har stigit något.

  12 februari 2014

 • Vad behövs för en god planering av materialförsörjning?

  I SGUs rapport ”Underlag till materialförsörjningsplan för Uppsala län” presenteras de specifika geologiska förutsättningarna i Uppsala län samt en redovisning av hur materialförsörjningen ser ut i dag.

  5 februari 2014

 • Naturvårdsverket överklagar beslut om naturgrustäkt

  Naturvårdsverket har efter samråd med SGU överklagat miljöprövningsdelegationens i Västra Götalands län beslut om fortsatt tillstånd till täktverksamhet i grusåsen vid Bondestorp i Tidaholm.

  3 februari 2014